Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Úterý 19.6.2018
Nepřítomné třídy01234567
4.Auksuksuksuksuksuksuks
4.Buksuksuksuksuksuksuks
4.Cuksuksuksuksuksuksuks
4.Duksuksuksuksuksuksuks
Nepřítomní učitelé01234567
Böhm Marian(SV)---
Češková Daniela(OČR)-DaPd....-..
Knajblová Milena(lék)....
Müller Lucie(nem)--BgRu-..-
Podholová Tereza(lék)..-
Šandor Michal(škol)-..-DaŠpŘe-
Šíma Jaroslav(SV)-Ko..----
Šrotýřová Renata(lék)Vl-....
Místnosti mimo provoz01234567
27AbscAbscAbscAbscAbscAbscAbsc
40AbscAbscAbscAbscAbscAbscAbsc
41AbscAbscAbscAbscAbscAbscAbsc
Změny v rozvrzích učitelů:
Bacmaňák Ivan2. hododpadáAj14.D (hor)
4. hodsuplovací pohotovost
Berešová Ludmila1. hododpadáÚPC4.B (hor)
2. hododpadáÚPC4.B (hor)
Berglová Marta2. hododpadáAj14.C (hor)
3. hodsupl. (Mü nem)Aj12.B (hor)(8)za odpadlou
5. hododpadáAj14.B (hor)
6. hododpadáNj24.A (hor)
Bernkopfová Vendulka4. hodnavíc ČjL1.D(51)za odpadlou
4. hododpadáČjL4.B
Böhm Marian1. hodzměna Vsp3.D(42)
2. hodzměna Pra3.D(42)
3. hododpadáPra1.Dzrušeno
Daňková Simona1. hododpadáÚPC4.B (dol)
2. hodsupl. (Če OČR)Úče2.D(50)za odpadlou
2. hododpadáÚPC4.B (dol)
4. hodsupl. (Šn škol)Elk3.C (hor)(M2)za odpadlou
5. hododpadáÚče4.A (hor)
6. hododpadáElk4.A (dol)
Hejduk Petr1. hododpadáNj24.C (hor)
3. hodzměna Nj23.D (hor)(42)
6. hododpadáNj22.D (NjHd)zrušeno
Hejkalová Renata2. hododpadáAj14.A (hor)
5. hodzměna Aj13.A (hor)(36)
Christlová Romana3. hododpadáMat4.A
6. hodnavíc Mat2.C(20)za odpadlou
7. hododpadáAj14.A (dol)
Karhanová Horynová Eva6. hodnavíc Pra2.D(5)za odpadlou
6. hododpadáVsp4.D (dol)
7. hododpadáVsp4.D (hor)
Knajblová Milena2. hodnavíc Úče3.C (hor)(37)za odpadlou
3. hodnavíc Úče3.C (dol)(36)za odpadlou
Kovářová Blanka2. hodsupl. (Šm SV)Elk3.A (hor)(M2)za odpadlou
6. hododpadáElk4.D (hor)
Krabsová Ludmila3. hodzměna It1.A (hor)(32)
4. hodzměna It2.C (hor)(3)
Kučerová Jitka4. hodzměna Zem1.B(55)
5. hodzměna Zem1.C(21)
Nevečeřalová Michaela3. hododpadáČjL4.C
Novotná Bohumila2. hododpadáEko4.A (dol)
6. hodzměna Eko3.C (dol)(24)
Pfannenstielová Regina1. hododpadáMat4.D
4. hododpadáMat4.C
6. hododpadáSMat4.C (SMat)
7. hododpadáSMat4.C (SMat)
Podholová Tereza3. hodsupl. (Če OČR)ČjL3.A(17)za odpadlou
3. hododpadáFj24.D (FjPd)+
Rašínová Zuzana1. hodzměna Aj12.D (dol)(5)
6. hodzměna SAj3.D (hor)(42)
7. hodzměna SAj3.D (hor)(42)
Rulíková Jolana4. hodsupl. (Mü nem)Aj11.C (hor)(21)za odpadlou
5. hododpadáAj14.B (dol)
6. hodzměna Aj11.A (hor)(36)
Řezníčková Hana6. hodsupl. (Šn škol)Zpv1.C(21)za odpadlou
6. hododpadáSMat4.B (SMat)
7. hododpadáSMat4.B (SMat)
Šimková Lucie5. hodzměna Mat3.D(42)
Špačková Jana4. hododpadáDej4.A
5. hodsupl. (Šn škol)Eko1.B(33)za odpadlou
6. hododpadáSvs4.B (Svs)+
7. hododpadáSvs4.B (Svs)+
Šrotýřová Renata6. hododpadáNj22.D (NjŠt)+zrušeno
Švaříková Jitka1. hododpadáÚče4.C (dol)
2. hodpřesun >>Dan3.C (hor)na 6. hod
3. hodpřesun >>Dan3.C (dol)na 7. hod
4. hodzměna Úče3.A (hor)(36)
6. hodpřesun <<Dan3.C (hor)(37)z 2. hod
7. hodpřesun <<Dan3.C (dol)(24)z 3. hod
Tesařová Svatava2. hodnavíc Elk3.C (dol)(M1)za odpadlou
5. hododpadáEko4.C (hor)
7. hododpadáEko4.A (hor)
Valecký Jan1. hodsupl. (Št lék)Aj12.B (dol)(6)za odpadlou
4. hodzměna Aj11.C (dol)(33)
5. hododpadáAj14.C (dol)
Valeš Lukáš1. hodzměna It3.C (dol)(M2)
5. hodpřesun <<It1.D (dol)(M1)z 20.6. 6. hod
Vohradská Gabriela4. hododpadáTev4.D (Dív)
5. hododpadáTev4.D (Dív)
Voplakalová Petra1. hododpadáPra4.A
3. hodpřesun <<Eko1.D(51)z 6. hod
6. hodnavíc Eko1.D(51)za odpadlou
6. hodpřesun >>Eko1.Dna 3. hod
Záleská Monika2. hododpadáNj24.C (dol)
3. hododpadáNj24.D (NjZ)
5. hododpadáNj24.A (dol)
Zavadská Anděla2. hododpadáElk4.D (dol)
3. hodzměna Elk1.C(55)
Změny v rozvrzích tříd:
1.A3. hodIthor(32)změnaKrabsová Ludmila
6. hodAj1hor(36)změnaRulíková Jolana
1.B4. hodZem(55)změnaKučerová Jitka
5. hodEko(33)suplujeŠpačková Jana(Šn)
1.C3. hodElk(55)změnaZavadská Anděla
4. hodAj1dol(33)změnaValecký Jan
4. hodAj1hor(21)suplujeRulíková Jolana(Mü)
5. hodZem(21)změnaKučerová Jitka
6. hodZpv(21)suplujeŘezníčková Hana(Šn)
1.D3. hodEko(51)přesun <<Voplakalová Petraz 6. hod
3. hodPraodpadá(Bh)
4. hodČjL(51)navícBernkopfová Vendulka
4. hodAj1horodpadá(Če)
4. hodNj2dolodpadá(Št)
5. hodItdol(M1)přesun <<Valeš Lukášz 20.6. 6. hod
5. hodAj1dolodpadá(Če)
6. hodEko(51)navícVoplakalová Petra
6. hodEkopřesun >>na 3. hod
2.B1. hodAj1dol(6)suplujeValecký Jan(Št)
3. hodAj1hor(8)suplujeBerglová Marta(Mü)
2.C4. hodIthor(3)změnaKrabsová Ludmila
6. hodMat(20)navícChristlová Romana
6. hodNj2NjMüodpadá(Mü)
6. hodNj2NjŠtodpadá(Št)
6. hodFj2FjPdodpadá(Pd)
2.D1. hodAj1dol(5)změnaRašínová Zuzana
2. hodÚče(50)suplujeDaňková Simona(Če)
6. hodPra(5)navícKarhanová Horynová Eva
6. hodNj2NjŠtodpadá(Št)
6. hodNj2NjHdodpadá(Hd)
6. hodFj2FjPdodpadá(Pd)
3.A2. hodElkhor(M2)suplujeKovářová Blanka(Šm)
3. hodČjL(17)suplujePodholová Tereza(Če)
4. hodÚčehor(36)změnaŠvaříková Jitka
5. hodAj1hor(36)změnaHejkalová Renata
3.C1. hodItdol(M2)změnaValeš Lukáš
2. hodElkdol(M1)navícTesařová Svatava
2. hodÚčehor(37)navícKnajblová Milena
2. hodStadolodpadá(Šn)
2. hodDanhorpřesun >>na 6. hod
3. hodÚčedol(36)navícKnajblová Milena
3. hodDandolpřesun >>na 7. hod
4. hodElkhor(M2)suplujeDaňková Simona(Šn)
6. hodDanhor(37)přesun <<Švaříková Jitkaz 2. hod
6. hodEkodol(24)změnaNovotná Bohumila
6. hodÚčehorodpadá(K)
7. hodDandol(24)přesun <<Švaříková Jitkaz 3. hod
7. hodÚčedolodpadá(K)
3.D1. hodVsp(42)změnaBöhm Marian
2. hodPra(42)změnaBöhm Marian
3. hodNj2hor(42)změnaHejduk Petr
5. hodMat(42)změnaŠimková Lucie
6. hodSAjhor(42)změnaRašínová Zuzana
7. hodSAjhor(42)změnaRašínová Zuzana
4.A1.-7. hod ukončení studia
4.B1.-7. hod ukončení studia
4.C1.-7. hod ukončení studia
4.D1.-7. hod ukončení studia