Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Pondělí 27.11.2017
Nepřítomné třídy01234567
1.Adot
2.Adot
2.Dexkexkexk
Nepřítomní učitelé01234567
Hejkalová Renata(Dot)Kb
Podholová Tereza(lék)....-..ŘeRa-
Rulíková Jolana(Dot)-
Špačková Jana(škol)..-Ra....-..
Vohradská Gabriela(exk)......
Zbyňková Ludmila(lék)>>>>
Místnosti mimo provoz01234567
35testtest
Změny v rozvrzích učitelů:
Berešová Ludmila1. hodzměna Úče2.A(51)
2. hodpřesun >>Úče3.B (hor)na 4. hod
4. hodpřesun <<Úče3.B (hor)(19)z 2. hod
5. hodzměna Úče4.B (hor)(32)
Bernkopfová Vendulka1. hodpřesun >>ČjL4.Bna 1.12. 3. hod
Daňková Simona5. hodpřesun <<Úče4.B (dol)(41)z 29.11. 1. hod
Hejduk Petr2. hodpřesun >>ČjL2.Bna 29.11. 4. hod
Karhanová Horynová Eva2. hodpřesun <<Pra2.B(8)z 30.11. 6. hod
Knajblová Milena5. hodpřesun <<Úče2.B(8)z 30.11. 1. hod
Krabsová Ludmila2. hodsuplovací pohotovost
Novotná Bohumila1. hodpřesun >>Eko2.Bna 3. hod
3. hodpřesun <<Eko2.B(8)z 1. hod
4. hodnavíc Eko4.A (hor)(36)
Rašínová Zuzana3. hodsupl. (Šp škol)Dej2.D(5)za odpadlou
3. hodpřesun >>Dej2.Bna 29.11. 5. hod
6. hodsupl. (Pd lék)Fj24.D (FjPd)+(48)za odpadlou
6. hododpadáDej2.D
Řezníčková Hana1. hodpřesun >>Mat3.Ana 4. hod
4. hodpřesun <<Mat3.A(17)z 1. hod
5. hodsupl. (Pd lék)Mat3.A(17)do úvazku
Zbyňková Ludmila2. hodpřesun <<Eko3.B (hor)(19)z 4. hod
Změny v rozvrzích tříd:
1.A1. hod dotazník
2.A1. hodÚče(51)změnaBerešová Ludmila
6. hodTevDívodpadá(Vh)
7. hodTevDívodpadá(Vh)
2. hod dotazník
2.B1. hodEkopřesun >>na 3. hod
2. hodPra(8)přesun <<Karhanová Horynová Evaz 30.11. 6. hod
2. hodČjLpřesun >>na 29.11. 4. hod
3. hodEko(8)přesun <<Novotná Bohumilaz 1. hod
3. hodDejpřesun >>na 29.11. 5. hod
5. hodÚče(8)přesun <<Knajblová Milenaz 30.11. 1. hod
5. hodObnodpadá(Šp)
2.D3. hodDej(5)suplujeRašínová Zuzana(Šp)
5.-7. hod exkurze
3.A1. hodMatpřesun >>na 4. hod
4. hodMat(17)přesun <<Řezníčková Hanaz 1. hod
4. hodDejodpadá(Šp)
5. hodMat(17)suplujeŘezníčková Hana(Pd)
3.B2. hodEkohor(19)přesun <<Zbyňková Ludmilaz 4. hod
2. hodÚčehorpřesun >>na 4. hod
4. hodÚčehor(19)přesun <<Berešová Ludmilaz 2. hod
4. hodEkohorpřesun >>na 2. hod
3.D7. hodSDjodpadá(Šp)
4.A4. hodEkodol(36)navícNovotná Bohumila
4. hodEkohor(36)navícNovotná Bohumila
4. hodČjLodpadá(Pd)
4.B1. hodČjLpřesun >>na 1.12. 3. hod
5. hodÚčehor(32)změnaBerešová Ludmila
5. hodÚčedol(41)přesun <<Daňková Simonaz 29.11. 1. hod
5. hodEkodolpřesun >>na 29.11. 5. hod
6. hodFj2FjPd(48)suplujeRašínová Zuzana(Pd)
4.D1. hodSDjodpadá(Šp)
6. hodFj2FjPd(48)suplujeRašínová Zuzana(Pd)
Pedagogický dohled u třídy:
1.A, 1.hod - Rulíková Jolana
2.A, 2.hod - Hejkalová Renata
2.D, 5.-7.hod - Vohradská Gabriela