Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Středa 21.2.2018
Nepřítomné třídy01234567
4.Aplesplesples
4.Bplesplesples
4.Cplesplesples
4.Dplesplesples
Nepřítomní učitelé01234567
Daňková Simona(por)..-
Hejkalová Renata(nem)..Šn-..---
Christlová Romana(ples)-....
Karhanová Horynová Eva(nem)......Hd..-..
Knajblová Milena(lék)....No....--
Kovářová Blanka(ples)-....
Nevečeřalová Michaela(nem)..-Da..Da..-
Pfannenstielová Regina(ples)---
Šíma Jaroslav(ples)Bg-..
Špačková Jana(OČR)Pd>>....Bf-
Švaříková Jitka(ples)---
Vohradská Gabriela(ples)-..
Zavadská Anděla(nem)----Bf....
Místnosti mimo provoz01234567
6zkouzkouzkou
8zkouzkouzkou
Změny v rozvrzích učitelů:
Bacmaňák Ivan1. hodpřesun >>Aj14.D (hor)na 2. hod
2. hodpřesun <<Aj14.D (hor)(42)z 1. hod
Berecková Ivana6. hododpadáTev4.D (4Ch)+
7. hododpadáTev4.D (4Ch)+
Berglová Marta3. hodpřesun >>Nj23.C (hor)na 6. hod
5. hodsupl. (Šm ples)Nj23.A (hor)(17)za odpadlou
5. hododpadáAj14.B (hor)
6. hodpřesun <<Nj23.C (hor)(37)z 3. hod
6. hodpřesun >>Nj22.A (hor)na 7. hod
7. hodpřesun <<Nj22.A (hor)(35)z 6. hod
Bernkopfová Vendulka4. hodsuplovací pohotovost
5. hodsupl. (Zá nem)ČjL1.B(33)přespočetná hod.
6. hodsupl. (Šp OČR)ČjL1.B(33)přespočetná hod.
Češková Daniela1. hodpřesun <<Psy4.D(42)z 19.2. 4. hod
3. hodpřesun <<Spk3.A(50)z 22.2. 1. hod
Daňková Simona3. hodsupl. (Nv nem)Úče3.D(27)za odpadlou
5. hodsupl. (Nv nem)Úče2.D(5)za odpadlou
5. hododpadáÚPC4.A (hor)
Hejduk Petr4. hodsupl. (Ka nem)ČjL2.D(5)přespočetná hod.
Christlová Romana1. hodpřesun <<Mat2.C(20)z 4. hod
4. hodpřesun <<Aj14.A (dol)(43)z 20.2. 7. hod
4. hodpřesun >>Mat2.Cna 1. hod
Kovářová Blanka1. hodpřesun >>Elk3.A (dol)na 2. hod
2. hodnavíc Elk3.A (hor)(55)
2. hodpřesun <<Elk3.A (dol)(55)z 1. hod
2. hodpřesun >>Elk3.A (hor)na 20.2. 2. hod
Kučerová Jitka3. hodpřesun >>Zem1.Dna 7. hod
4. hodnavíc Zem1.B(33)přespočetná hod.
5. hodsupl. (Vh ples)Tev3.D (Dív)(T1)za odpadlou
6. hodnavíc Zem2.A(35)za odpadlou
6. hododpadáTev4.C (Dív)
7. hodpřesun <<Zem1.D(51)z 3. hod
7. hododpadáTev4.C (Dív)
Müller Lucie6. hodzměna Nj21.C (dol)(24)
Novotná Bohumila3. hodnavíc Eko3.C (hor)(37)
3. hodsupl. (K lék)Eko3.C (dol)(37)za odpadlou
4. hodnavíc Eko3.C (hor)(37)
4. hododpadáEko3.C (hor)zrušeno
5. hododpadáEko4.D
6. hododpadáEko3.C (dol)zrušeno
7. hodpřesun <<Eko2.B(33)z 20.2. 5. hod
Pfannenstielová Regina4. hodpřesun <<Mat4.D(42)z 20.2. 1. hod
Podholová Tereza1. hodsupl. (Šp OČR)ČjL4.A(36)přespočetná hod.
Rašínová Zuzana2. hodpřesun <<Dej2.C(20)z 3. hod
3. hodpřesun <<Aj12.D (dol)(48)z 7. hod
3. hodpřesun >>Dej2.Cna 2. hod
7. hodpřesun >>Aj12.D (dol)na 3. hod
Rulíková Jolana5. hododpadáAj14.B (dol)
Šandor Michal2. hodsupl. (Hj nem)Sta3.C (hor)(40)za odpadlou
Šimková Lucie6. hodzměna Mat2.B(42)
Špačková Jana5. hodpřesun <<Obn2.C(20)z 2. hod
Švaříková Jitka4. hodnavíc Úče2.C(20)přespočetná hod.
Tesařová Svatava4. hodpřesun >>Elk3.C (dol)na 6. hod
6. hodpřesun <<Elk3.C (dol)(40)z 4. hod
Vohradská Gabriela1. hodpřesun >>Zpv2.Cna 20.2. 7. hod
3. hodnavíc Zpv2.C(20)za odpadlou
Voplakalová Petra3. hodpřesun <<Elk1.D(55)z 7. hod
5. hododpadáPra4.C
7. hodpřesun >>Elk1.Dna 3. hod
Změny v rozvrzích tříd:
1.B4. hodZem(33)navícKučerová Jitka
4. hodAj1horodpadá(Hj)
4. hodAj1dolodpadá(Nv)
5. hodČjL(33)suplujeBernkopfová Vendulka(Zá)
6. hodČjL(33)suplujeBernkopfová Vendulka(Šp)
7. hodNj2NjŠmodpadá(Šm)
1.C6. hodNj2dol(24)změnaMüller Lucie
7. hodElkodpadá(Zá)
1.D3. hodElk(55)přesun <<Voplakalová Petraz 7. hod
3. hodZempřesun >>na 7. hod
7. hodZem(51)přesun <<Kučerová Jitkaz 3. hod
7. hodElkpřesun >>na 3. hod
2.A6. hodZem(35)navícKučerová Jitka
6. hodAj1dolodpadá(Ch)
6. hodNj2horpřesun >>na 7. hod
7. hodNj2hor(35)přesun <<Berglová Martaz 6. hod
7. hodAj1horodpadá(Ch)
2.B1. hodÚčeodpadá(K)
6. hodMat(42)změnaŠimková Lucie
7. hodEko(33)přesun <<Novotná Bohumilaz 20.2. 5. hod
7. hodZpvodpadá(Vh)
2.C1. hodMat(20)přesun <<Christlová Romanaz 4. hod
1. hodZpvpřesun >>na 20.2. 7. hod
2. hodDej(20)přesun <<Rašínová Zuzanaz 3. hod
2. hodObnpřesun >>na 5. hod
3. hodZpv(20)navícVohradská Gabriela
3. hodDejpřesun >>na 2. hod
4. hodÚče(20)navícŠvaříková Jitka
4. hodMatpřesun >>na 1. hod
5. hodObn(20)přesun <<Špačková Janaz 2. hod
5. hodPraodpadá(Ka)
6. hodAj1horodpadá(Nv)
7. hodElkhorodpadá(Ko)
2.D3. hodAj1dol(48)přesun <<Rašínová Zuzanaz 7. hod
3. hodVspdolodpadá(Ka)
4. hodČjL(5)suplujeHejduk Petr(Ka)
5. hodÚče(5)suplujeDaňková Simona(Nv)
6. hodElkhorodpadá(Ko)
6. hodElkdolodpadá(Zá)
7. hodAj1dolpřesun >>na 3. hod
7. hodVsphorodpadá(Ka)
3.A1. hodAj1horodpadá(Hj)
1. hodElkdolpřesun >>na 2. hod
2. hodElkhor(55)navícKovářová Blanka
2. hodElkdol(55)přesun <<Kovářová Blankaz 1. hod
2. hodElkhorpřesun >>na 20.2. 2. hod
2. hodÚčedolodpadá(K)
3. hodSpk(50)přesun <<Češková Danielaz 22.2. 1. hod
3. hodDejodpadá(Šp)
5. hodNj2hor(17)suplujeBerglová Marta(Šm)
3.B1. hodAj1horodpadá(Nv)
3.C2. hodStahor(40)suplujeŠandor Michal(Hj)
3. hodEkohor(37)navícNovotná Bohumila
3. hodEkodol(37)suplujeNovotná Bohumila(K)
3. hodNj2horpřesun >>na 6. hod
4. hodEkodol(37)navícNovotná Bohumila
4. hodEkohor(37)navícNovotná Bohumila
4. hodEkohorodpadá(No)
4. hodElkdolpřesun >>na 6. hod
6. hodNj2hor(37)přesun <<Berglová Martaz 3. hod
6. hodElkdol(40)přesun <<Tesařová Svatavaz 4. hod
6. hodElkhorodpadá(Da)
6. hodEkodolodpadá(No)
3.D3. hodÚče(27)suplujeDaňková Simona(Nv)
5. hodTevDív(T1)suplujeKučerová Jitka(Vh)
4.A1. hodČjL(36)suplujePodholová Tereza(Šp)
4. hodAj1dol(43)přesun <<Christlová Romanaz 20.2. 7. hod
4. hodÚPCdolodpadá(K)
5.-7. hod nácvik na ples
4.B5.-7. hod nácvik na ples
4.C5.-7. hod nácvik na ples
4.D1. hodPsy(42)přesun <<Češková Danielaz 19.2. 4. hod
1. hodVspdolodpadá(Ka)
1. hodAj1horpřesun >>na 2. hod
2. hodAj1hor(42)přesun <<Bacmaňák Ivanz 1. hod
2. hodVsphorodpadá(Ka)
4. hodMat(42)přesun <<Pfannenstielová Reginaz 20.2. 1. hod
4. hodSDjodpadá(Šp)
5.-7. hod nácvik na ples
Pedagogický dohled u třídy:
4.A, 5.-7.hod - Christlová Romana
4.B, 5.-7.hod - Kovářová Blanka
4.C, 5.-7.hod - Švaříková Jitka
4.D, 5.-7.hod - Pfannenstielová Regina