Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Pátek 22.9.2017
Nepřítomní učitelé01234567
Berecková Ivana(nem)....--....
Počer Jaroslav(konf)------
Rašínová Zuzana(lék)....
Řezníčková Hana(Slov)------
Šimková Lucie(nem)....BgRuPf-
Valeš Lukáš(dov)-Pf-Ba
Zbyňková Ludmila(nem)------
Změny v rozvrzích učitelů:
Bacmaňák Ivan4. hodsupl. (Va dov)Aj13.D (dol)(33)do úvazku
Berešová Ludmila2. hodpřesun <<Úče3.B (dol)(19)z 3. hod
2. hodpřesun >>Úče3.B (hor)na 3. hod
3. hodpřesun <<Úče3.B (hor)(6)z 2. hod
3. hodpřesun >>Úče3.B (dol)na 2. hod
Berglová Marta3. hodsuplovací pohotovost
Hejkalová Renata2. hodnavíc Aj13.A (hor)(50)přespočetná hod.
Knajblová Milena2. hodpřesun <<Úče3.A (dol)(24)z 21.9. 6. hod
2. hodpřesun >>Úče4.A (dol)na 6. hod
6. hodpřesun <<Úče4.A (dol)(35)z 2. hod
Kovářová Blanka6. hodnavíc Elk2.A (hor)(55)přespočetná hod.
Krabsová Ludmila6. hodzměna It2.C (hor)(M1)
Kučerová Jitka3. hodpřesun >>Zem2.Cna 4. hod
4. hodpřesun <<Zem2.C(20)z 3. hod
Nevečeřalová Michaela1. hodpřesun >>ČjL2.Cna 3. hod
2. hodpřesun <<Aj13.B (hor)(6)z 3. hod
3. hodpřesun <<ČjL2.C(20)z 1. hod
3. hodpřesun >>Aj13.B (hor)na 2. hod
Novotná Bohumila2. hodpřesun <<Eko4.A (dol)(37)z 6. hod
6. hodnavíc Eko3.B (hor)(19)za odpadlou
6. hodpřesun >>Eko4.A (dol)na 2. hod
Pfannenstielová Regina2. hodspojeno (Va dov)Mat1.A (dol)(43)
5. hodsupl. (Šk nem)Mat2.A(19)přespočetná hod.
Rulíková Jolana4. hodzměna Aj11.A (hor)(43)
4. hodspojeno (Šk nem)Aj11.A (dol)(43)
Šrotýřová Renata5. hodzměna Nj23.B (NjŠt)(37)
Valecký Jan2. hodpřesun >>Aj13.B (dol)na 3. hod
3. hodpřesun <<Aj13.B (dol)(19)z 2. hod
6. hodpřesun <<Aj13.B (dol)(21)z 21.9. 1. hod
Valeš Lukáš5. hodpřesun <<It2.D (dol)(M2)z 21.9. 5. hod
Změny v rozvrzích tříd:
1.A2. hodMatdol(43)spojíPfannenstielová Regina(Va)
4. hodAj1hor(43)změnaRulíková Jolana
4. hodAj1dol(43)spojíRulíková Jolana(Šk)
2.A5. hodMat(19)suplujePfannenstielová Regina(Šk)
6. hodElkdol(55)navícKovářová Blanka
6. hodElkhor(55)navícKovářová Blanka
2.B1. hodMatodpadá(Šk)
2.C1. hodČjLpřesun >>na 3. hod
3. hodČjL(20)přesun <<Nevečeřalová Michaelaz 1. hod
3. hodZempřesun >>na 4. hod
4. hodZem(20)přesun <<Kučerová Jitkaz 3. hod
4. hodDejodpadá(Ra)
6. hodIthor(M1)změnaKrabsová Ludmila
2.D5. hodItdol(M2)přesun <<Valeš Lukášz 21.9. 5. hod
5. hodAj1dolodpadá(Ra)
3.A1. hodTevDívodpadá(Bc)
2. hodAj1hor(50)navícHejkalová Renata
2. hodÚčedol(24)přesun <<Knajblová Milenaz 21.9. 6. hod
2. hodTevDívodpadá(Bc)
3.B2. hodAj1hor(6)přesun <<Nevečeřalová Michaelaz 3. hod
2. hodÚčedol(19)přesun <<Berešová Ludmilaz 3. hod
2. hodAj1dolpřesun >>na 3. hod
2. hodÚčehorpřesun >>na 3. hod
3. hodAj1dol(19)přesun <<Valecký Janz 2. hod
3. hodÚčehor(6)přesun <<Berešová Ludmilaz 2. hod
3. hodAj1horpřesun >>na 2. hod
3. hodÚčedolpřesun >>na 2. hod
5. hodNj2NjŠt(37)změnaŠrotýřová Renata
6. hodEkohor(19)navícNovotná Bohumila
6. hodAj1dol(21)přesun <<Valecký Janz 21.9. 1. hod
3.C2. hodMatodpadá(Šk)
5. hodTev3Chodpadá(Bc)
6. hodTev3Chodpadá(Bc)
3.D4. hodAj1dol(33)suplujeBacmaňák Ivan(Va)
5. hodTev3Chodpadá(Bc)
6. hodTev3Chodpadá(Bc)
4.A2. hodEkodol(37)přesun <<Novotná Bohumilaz 6. hod
2. hodÚčedolpřesun >>na 6. hod
6. hodÚčedol(35)přesun <<Knajblová Milenaz 2. hod
6. hodEkodolpřesun >>na 2. hod