Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Friday 7. 5.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7
Voplakalová Petra - - .. - - ..
Zavadská Anděla - - - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Berešová Ludmila
1 změna Úče 2.B ONL2
3 změna Úče 3.C (hor) ONL5
4 odpadá Úče 3.A (hor) zrušeno
5 navíc Úče 3.A (hor) ONL2
5 změna Úče 3.A (dol) ONL2
6 přesun >> Úče 4.B (dol) na 5.5. 5. hod
Bernkopfová Vendulka
1 přesun >> ČjL 2.D na 4.5. 2. hod
Blažková Martina
6 odpadá Mat 2.B (dol) zrušeno
Daňková Simona
3 změna Elk 1.D ONL8
4 změna Úče 3.B (hor) ONL6
Hejkalová Renata
5 změna Aj1 2.D (dol) ONL1
6 změna Aj1 2.D (hor) ONL1
Christlová Romana
2 změna Mat 3.C (dol) ONL4 nadúvazková hodina
3 změna Mat 1.C (dol) ONL3
4 změna Aj1 1.B (hor) ONL7 nadúvazková hodina
Jeřábková Markéta
2 změna Mat 2.C (hor) ONL2
3 změna Mat 2.B (hor) ONL4
Knajblová Milena
1 změna Úče 4.C (hor) ONL6
5 změna Úče 4.C (dol) ONL5 nadúvazková hodina
6 změna Úče 4.C (dol) ONL2 nadúvazková hodina
Pfannenstielová Regina
1 změna Mat 3.A (dol) ONL3
Počer Jaroslav
3 přesun << It 2.C (dol) 3 z 6. hod
6 přesun >> It 2.C (dol) na 3. hod
Prokopová Zuzana
4 změna ČjL 2.C ONL2
Rulíková Jolana
4 změna Aj1 4.A (hor) ONL5 nadúvazková hodina
5 změna Aj1 4.A (dol) ONL4 nadúvazková hodina
Šimková Lucie
2 změna Mat 3.C (hor) ONL3
3 změna Mat 1.B (hor) ONL2
4 změna Mat 1.B (dol) ONL1
Šolcová Lenka
2 změna Nj2 3.D (hor) ONL5
3 změna Nj2 3.D (dol) ONL6
Špačková Jana
1 změna Dej 1.D ONL1
3 změna Dej 3.A ONL1 nadúvazková hodina
Šťastná Kateřina
1 změna Eko 3.B (dol) ONL4
2 změna Eko 4.C (hor) ONL6 nadúvazková hodina
3 změna Eko 4.B (hor) ONL7
4 navíc Eko 3.A (hor) ONL3
4 změna Eko 3.A (dol) ONL3
5 odpadá Eko 3.A (hor) zrušeno
Valecký Jan
1 změna Aj1 4.C (dol) ONL5 nadúvazková hodina
2 změna Aj1 1.C (dol) ONL1
Změny v rozvrzích tříd
1.B
3 Mat hor ONL2 změna Šk
4 Aj1 hor ONL7 změna Ch
4 Mat dol ONL1 změna Šk
1.C
2 Aj1 dol ONL1 změna Vl
3 Mat dol ONL3 změna Ch
6 Elk odpadá (Vo)
1.D
1 Dej ONL1 změna Šp
3 Elk ONL8 změna Da
2.B
1 Úče ONL2 změna Be
3 Mat hor ONL4 změna Je
6 Mat dol odpadá (Bl)
2.C
2 Mat hor ONL2 změna Je
3 It dol 3 přesun << z 6. hod
3 Elk dol odpadá (Vo)
4 ČjL ONL2 změna Pp
6 It dol přesun >> na 7.5. 3. hod
2.D
1 ČjL přesun >> na 4.5. 2. hod
5 Aj1 dol ONL1 změna Hj
6 Aj1 hor ONL1 změna Hj
3.A
1 Mat dol ONL3 změna Pf
3 Dej ONL1 změna Šp
4 Eko hor ONL3 navíc Šs
4 Eko dol ONL3 změna Šs
4 Úče hor odpadá (Be)
5 Úče hor ONL2 navíc Be
5 Úče dol ONL2 změna Be
5 Eko hor odpadá (Šs)
3.B
1 Eko dol ONL4 změna Šs
4 Úče hor ONL6 změna Da
3.C
2 Mat hor ONL3 změna Šk
2 Mat dol ONL4 změna Ch
3 Úče hor ONL5 změna Be
3.D
2 Nj2 hor ONL5 změna Šl
3 Nj2 dol ONL6 změna Šl
4.A
4 Aj1 hor ONL5 změna Ru
5 Aj1 dol ONL4 změna Ru
4.B
3 Eko hor ONL7 změna Šs
6 Úče dol přesun >> na 5.5. 5. hod
4.C
1 Aj1 dol ONL5 změna Vl
1 Úče hor ONL6 změna K
2 Eko hor ONL6 změna Šs
5 Úče dol ONL5 změna K
6 Úče dol ONL2 změna K
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou