Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Wednesday 8. 2.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7
Christlová Romana .. .. - .. - - -
Rulíková Jolana >> >>
Zavadská Anděla Če Če .. - Hd - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bacmaňák Ivan
2 přesun >> Aj1 1.D (dol) na 3. hod
3 přesun << Aj1 1.D (dol) 50 z 2. hod
Berešová Ludmila
1 přesun >> Úče 2.C na 7.2. 2. hod
Berglová Marta
4 přesun >> Aj1 1.C (hor) na 6.2. 5. hod
Bernkopfová Vendulka
3 přesun << Obn 1.B 42 z 7.2. 5. hod
3 přesun >> ČjL 4.D na 7.2. 5. hod
Češková Daniela
1 spojeno (Zá Absc) Aj1 2.D (dol) 51
2 spojeno (Zá Absc) Aj1 2.D (hor) 51
Hejduk Petr
2 přesun << ČjL 2.C 21 z 3. hod
3 přesun << ČjL 2.D 51 z 6. hod
3 přesun >> ČjL 2.C na 2. hod
5 supl. (Zá Absc) ČjL 1.C 24 přespočetná hod.
6 přesun >> ČjL 2.D na 3. hod
Hejkalová Renata
1 přesun << Aj1 4.A (hor) 17 z 9.2. 4. hod
Chládková Jitka
2 přesun >> Mat 2.A (hor) na 4. hod
4 přesun << Mat 2.A (hor) 43 z 2. hod
Jeřábková Markéta
1 přesun >> Mat 4.D na 7.2. 6. hod
2 přesun >> Mat 1.D (hor) na 3. hod
3 přesun << Mat 1.D (hor) 41 z 2. hod
3 přesun >> Mat 2.D na 6. hod
6 přesun << Mat 2.D 51 z 3. hod
Jiřička Petr
2 přesun >> Pra 2.C na 3. hod
3 přesun << Pra 2.C 21 z 2. hod
5 změna Aj1 2.B (hor) 52
Karhanová Horynová Eva
1 přesun >> Pra 3.D na 2. hod
2 přesun << Pra 3.D 5 z 1. hod
7 přesun << Vsp 2.D 51 z 6.2. 1. hod
Novotná Bohumila
4 přesun >> Eko 1.B na 9.2. 7. hod
Peteráčová Hyxová Radka
3 přesun >> Elk 1.B na 7.2. 5. hod
Podholová Tereza
2 přesun << ČjL 2.A 43 z 4. hod
4 přesun >> ČjL 2.A na 2. hod
6 přesun << ČjL 3.A 35 z 10.2. 5. hod
Procházková Klára
4 přesun << Zem 1.B 42 z 6.2. 5. hod
Rulíková Jolana
4 přesun << Aj1 2.A (dol) 48 z 2. hod
Šolcová Lenka
3 změna Nj2 2.B (hor) 48
Špačková Jana
4 navíc Obn 1.C 24 za odpadlou
6 přesun >> Obn 3.A na 9.2. 1. hod
7 přesun >> Obn 2.D na 6.2. 1. hod
Tesařová Svatava
1 přesun << Elk 4.A (dol) M2 z 9.2. 4. hod
1 přesun >> Eko 4.A (hor) na 9.2. 4. hod
Valešová Michaela
3 přesun << Aj1 3.D (hor) 52 z 9.2. 7. hod
5 navíc ČjL 3.D 5 za odpadlou
5 přesun >> ČjL 3.D na 6.2. 4. hod
Velhartická Jana
1 přesun << Vsp 4.D 27 z 7.2. 4. hod
2 přesun << Pra 1.D 41 z 3. hod
3 přesun << Pra 4.D 27 z 7.2. 5. hod
3 přesun >> Pra 1.D na 2. hod
Změny v rozvrzích tříd
1.B
3 Obn 42 přesun << Bf z 7.2. 5. hod
3 Elk přesun >> na 7.2. 5. hod
4 Zem 42 přesun << Pz z 6.2. 5. hod
4 Eko přesun >> na 9.2. 7. hod
1.C
4 Obn 24 navíc Šp
4 Aj1 hor přesun >> na 6.2. 5. hod
4 Mat dol odpadá (Ch)
5 ČjL 24 supluje Hd (Zá)
1.D
2 Pra 41 přesun << Ve z 3. hod
2 Aj1 dol přesun >> na 8.2. 3. hod
2 Mat hor přesun >> na 8.2. 3. hod
3 Aj1 dol 50 přesun << Ba z 2. hod
3 Mat hor 41 přesun << Je z 2. hod
3 Pra přesun >> na 8.2. 2. hod
2.A
2 ČjL 43 přesun << Pd z 4. hod
2 Aj1 dol přesun >> na 8.2. 4. hod
2 Mat hor přesun >> na 8.2. 4. hod
4 Aj1 dol 48 přesun << Ru z 2. hod
4 Mat hor 43 přesun << Chl z 2. hod
4 ČjL přesun >> na 8.2. 2. hod
2.B
3 Nj2 hor 48 změna Šl
5 Aj1 hor 52 změna
2.C
1 Úče přesun >> na 7.2. 2. hod
2 ČjL 21 přesun << Hd z 3. hod
2 Pra přesun >> na 8.2. 3. hod
3 Pra 21 přesun << z 2. hod
3 ČjL přesun >> na 8.2. 2. hod
2.D
1 Aj1 dol 51 spojí Če (Zá)
2 Aj1 hor 51 spojí Če (Zá)
3 ČjL 51 přesun << Hd z 6. hod
3 Mat přesun >> na 8.2. 6. hod
6 Mat 51 přesun << Je z 3. hod
6 ČjL přesun >> na 8.2. 3. hod
7 Vsp 51 přesun << Ka z 6.2. 1. hod
7 Obn přesun >> na 6.2. 1. hod
3.A
6 ČjL 35 přesun << Pd z 10.2. 5. hod
6 Obn přesun >> na 9.2. 1. hod
3.C
1 Mat dol odpadá (Ch)
3.D
1 Pra přesun >> na 8.2. 2. hod
2 Pra 5 přesun << Ka z 1. hod
2 Mat odpadá (Ch)
3 Aj1 hor 52 přesun << z 9.2. 7. hod
3 Elk hor odpadá (Zá)
5 ČjL 5 navíc
5 ČjL přesun >> na 6.2. 4. hod
4.A
1 Aj1 hor 17 přesun << Hj z 9.2. 4. hod
1 Elk dol M2 přesun << Te z 9.2. 4. hod
1 Aj1 dol přesun >> na 9.2. 4. hod
1 Eko hor přesun >> na 9.2. 4. hod
4.D
1 Vsp 27 přesun << Ve z 7.2. 4. hod
1 Mat přesun >> na 7.2. 6. hod
3 Pra 27 přesun << Ve z 7.2. 5. hod
3 ČjL přesun >> na 7.2. 5. hod
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou